Regler og pointfordeling i HGRK’s Championat


 

Generelle regler

1. Formålet med championatlisten er at lave en intern konkurrence blandt klubbens medlemmer, for at fremme disses stævneaktivitet og dermed øge klubbens tilstedeværelse ved stævner.
2. Man kan deltage i championatet, såfremt man er medlem af HGRK.
3. Vinderne af det forgange års championat annonceres ved den ordinære generalforsamling.
4. Der uddeles præmier til vinderne: 2 i spring, 2 i dressur, 1 i distance/Trec og 1 til rideskolechampionat.
5. Et stævneår går fra 1. januar til 31. december.
6. Man samler point for den enkelte ekvipage. Ekvipagen SKAL have startet for HGRK for at få point for sine resultater.
7. Point bestemmes udfra HGRK’s skema ”Hedehusgårdens championat point system”
8. Hvis der kun er 1 rytter der har indsendt resultater til en bestemt kategori, og rytterens point IKKE overstiger 10 point, vil kategorien udgå fra præmieoverrækkelsen.
9. Angående rideskolechampionatslisten: Alle klasser redet på rideskoleheste/ -ponyer tæller med på championatlisten for rideskoleryttere – dvs. både starter i rideskoleklasser og i klasser for privatryttere ved stævner hos HGRK. Eneste krav er, at man starter på en rideskolehest/-pony (og starter for HGRK).
10. Listen omhandler kun individuelle starter. Starter man for et hold vil disse resultater således IKKE tælle med.
11. Starter man ved et intern rideskolestævne på HGRK, vil man få 1 point pr start man er tilmeldt og har gennemført. (rideskoleelever i rideskolechampionaten og privatryttere i den pågældende kategori der startes). – Dette skal også indberettes ligesom stævner under Dansk Rideforbund.


 

Indsending af resultater

Resultater SKAL indsendes senest 3 uger efter stævnet har været afholdt (med angivelse af hvilken klub man har startet hos) for at tælle med. Man er selv ansvarlig for at indsende sine resultater. Resultater opnået i december skal afleveres senest den 31. december for at tælle med.
Indberetningen skal afleveres pr. mail til hgrk-staevne@live.dk.

I mailen skal dette fremgå:
- Navn på rytter
- Navn på hest/pony inkl. Kategorisering af denne (pony eller hest) Kategorisering er blot nødvendig ved første indberetning
- Dato for stævnet
- Hvilken klub der afholdte stævnet,
- Klassens kategorisering fx. (E), (D), (C) & (B)
- Hvilken klasse/sværhedsgrad man startede fx LB1
- Hvilken placering man har opnået.
- Dokumentation fra Live/equipe (link eller screenshot)
OBS! Hvis man er rideskoleelev, skal man huske at anføre dette i mailen også da man derfor hører inde under rideskolechampionatet.
Stævneudvalget udregner løbende point og opdaterer hjemmesiden (1-2 gange om måneden).