Vores rideskole

Undervisning på HGRK


På Hedehusgårdens Rideklub lægger vi vægt på:

I rideskolen undervises man først og fremmest i ridningens grundlæggende færdigheder samt i korrekt håndtering og pleje. Undervisningen er varieret, tilpasset det enkelte holds niveau og omfatter bl.a. dressur, agility, bomarbejde og turridning i det skønne Hedeland. Det er vigtigt for HGRK, at praksis kobles med relevant teori, hvorfor dette indgår som en aktiv del af det at gå til ridning på HGRK. Ligeledes vil man i perioder med f.eks. skader hos hestene opleve, at teori fylder mere i undervisningen.

 

Rideskolehold


På HGRK undervises der på følgende niveauer: begynder, let øvet og øvet.

Begynder: Hvis man aldrig har redet eller kun har redet meget lidt før, anbefaler vi, at man starter på et begynderhold. På begynderholdene introduceres man til ridning samt håndtering og pleje af heste. Der er så vidt muligt altid erfarne elever til at hjælpe med opsadling og trækning, men vi har ligeledes en forventning om, at der er en forælder til stede, hvis eleven er under 15 år. På begynderholdene arbejdes der hen imod at kunne styre hesten selvstændigt i skridt og trav. Der introduceres til basale øvelser som cirkelvolter, skråt igennem og slangegange samt at kunne ride korrekt letridning.

Det er den enkelte underviser, der vurderer, hvornår man er klar til at rykke på let øvet. 

Let øvet: Hvis man kan ride i skridt og trav uden trækker samt selv kan håndtere hesten i stalden og sadle op, anbefaler vi, at man starter på et let øvet hold. På de let øvede hold arbejdes der hen imod at kunne ride selvstændigt i skridt, trav og galop. Der arbejdes med selvstændig ridning - dvs. ridning, der ikke foregår på række - samt hjælpernes indvirkning på hesten. Det forventes, at man har kendskab til korrekt letridning samt de mest basale øvelser.

Det er den enkelte underviser, der vurderer, hvornår man er klar til at rykke på øvet.

Øvet: Hvis man kan ride selvstændigt i skridt, trav og galop samt selvstændigt kan håndtere hesten i stalden, anbefaler vi, at man starter på et øvet hold. På de øvede hold arbejdes der med selvstændig ridning i alle gangarter samt med sværere øvelser, herunder sidebevægelser og at ride hesten korrekt til biddet. Der rides ligeledes tur i Hedeland i alle gangarter.

 

Hvornår er der rideskole?


Der er rideskole mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 16-19, onsdag fra 15:30-18:30 samt lørdag fra kl. 10-13. Det forventes, at man møder i stalden 30 minutter inden ens ridetime for at klargøre hesten forud for undervisningen. De første 5 minutter af undervisningen er afsat til, at underviserne tjekker hestenes udstyr.

Holdene om onsdagen er forbeholdt elever fra de fritidsklubber, som vi har et samarbejde med.

Rideskolen har lukket på helligdage - inklusiv lørdag i påsken - samt i juli og skolernes juleferie. Der refunderes ikke for disse lukkedage. Der betales ikke i juli.

 

Hvordan melder man sig til?


Man melder sig til under fanen tilmelding og holdoversigt.

Man kommer ved tilmelding automatisk på venteliste og kontaktes, når der er en ledig plads. Bemærk, at ventetiden varierer fra hold til hold og som minimum er et par måneder lang.

Hvis man gerne vil være sikker på, at ridning er noget for én, inden man tager en endelig beslutning om at starte, er det muligt at komme til en prøvetime, når man tilbydes en plads. Læs mere om prøvetimer under fanen prøvetime i rideskolen.

 

Hvordan melder man sig ud af rideskolen?


Man melder sig ud ved at skrive på mail til hedehusgaarden@gmail.com. Man kan melde sig ud med en måneds varsel til d. 1 i en måned. Det betyder, at hvis man f.eks. melder sig ud d. 15. april, kan man ride i rideskolen indtil d. 31. maj.

 

Hvis ridning er helt nyt...


HGRK anbefaler følgende kurser fra Dansk Rideforbund, hvis man vil være bedst muligt klædt på til at starte til ridning.

 

Kursus - Hjælp! Mit barn er startet til ridning

Kurset henvender sig til den, der er ny forælder i ridesporten og ikke har så meget viden om heste og ridning. Kurset omfatter den mest basale viden om hesten og håndteringen heraf, og klæder en på til at kunne omgås og hjælpe ens barn med hesten.

https://rideforbund.dk/rideklub-elevskole/4-uddannelse/e-l%C3%A6ringskursus-til-for%C3%A6ldre

På HGRK forventer vi, at vores elever har fuld forældreopbakning samt at forældrene er aktivt deltagende i ridetimerne f.eks. som trækkere eller ved mindre opgaver, herunder opsamling af hestepærer og opsætning af bane til undervisningen.

 

Kursus - Sikkerhed

Kurset er relevant for alle, der færdes blandt heste. Kurset introducerer til generel sikkerhed, sikkerhed i stalden, sikkerhed på ridebanen, sikkerhed på folden og sikkerhed for besøgende og særlige brugere.

https://rideforbund.dk/rideklub-elevskole/3-klub-elevskoledrift/sikkerhed

På HGRK er det ikke tilladt for elever under 18 år at færdes i stalden og blandt hestene uden ridehjelm.

Vores sponsorer