Indkaldelse til ordinær generalforsamling

27-03-2021

HGRK indkalder til ordinær generalforsamling i Hedehusgårdens Rideklub d. 11/4 2021 kl 10.00

STED: ZOOM. MEDLEMMER KAN MODTAGE LINK VED AT SKRIVE EN MAIL TIL HEDEHUSGAARDEN@GMAIL.COM ELLER PÅ KLUBBENS FACEBOOKSIDE

 

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Bestyrelsen fremlægger årsregnskab til godkendelse.

Da foreningens revisor har lukket i tidsrummet mellem denne og den forrige generalforsamling kan der ikke fremlægges revideret regnskab. I stedet vil der blive fremlagt regnskab med forslag om godkendelse betinget af at revisoren ikke har ændringer samt forslag til valg af revisor. Medlemmer kan modtage årsregnskab ved at sende en mail eller på klubbens facebookside. 

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

6. Bestyrelsen fremlægger årsbudget 2021. Medlemmer kan modtage forslag til budget ved at sende en mail eller på klubbens facebookside. 

7. Udnævnelse af championatvindere for 2020

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3. april.

9. Valg af formand for 2 år, i lige år. Formand Anna Rindorf er ikke på valg i 2021 hvorfor dette punkt udgår.

10. Valg af næstformand for 2 år i ulige år. Nuværende næstformand Kristine Volmer Carlsen genopstiller. Yderligere kandidater kan opstilles på mødet.

11. Valg af Kasserer for 2 år, i ulige år. Nuværende kasserer Karen Thousig genopstiller. Yderligere kandidater kan opstilles på mødet.

12. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Nuværende bestyrelsesmedlem Michelle Dall Petersen er ikke på valg og fortsætter derfor i bestyrelsen. Der skal vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer Laila Kaasing Pedersen (genopstiller), Nana Topgaard Zeuthen (genopstiller) og Tina Irsbøl (genopstiller) samt suppleant Amanda Drachmann Laursen er på valg. Yderligere kandidater kan opstilles på mødet.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant. HGRKs valgte revisor RegnskabsPro ved Zara Liljekvist er lukket og der skal derfor vælges en ny revisor inden der kan fremlægges revideret årsregnskab for 2020.

14. Valg til stævneudvalg. Stævneudvalget består af aktive medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen.

15. Valg til juniorudvalg. Juniorudvalget består af aktive medlemmer samt en repræsentant fra bestyrelsen.